Å være blind for annen imperialisme, svekker kampen mot egen imperialisme

Undertittel: Mot både NATOs maktutøvelse og russisk aggresjon! NATO er ikke og har aldri vært en forsvarsallianse for staters frihet og uavhengighet. Byggverket startet ved fordeling av kortene etter 2-verdenskrig med Trumandoktrinen, koblet til Marshallhjelpen og Jaltakonferansen. Hastings Lionel Ismay, NATOs første generalsekretær, sa om hensikten med NATO: «Holde russerne Les mer…

Suverenitet og norsk basepolitikk

Ny basepolitikk blir en realitet hvis militæravtalen med USA godkjennes I Stortingsmeldingen (Prop. 90 S) om militæravtale med USA, innrømmet selv regjeringen at en endring i basepolitikken er på gang. De skriver at: I rettslig forstand er det rett nok ikke vesentlige forskjeller mellom bestemmelsene om omforente områder og bestemmelser Les mer…

Når Norge svarer Russland

Noe mer om nasjonal selvråderett. «Vi skal hjelpe Ukraina på vegen mot medlemskap». Dette gjentok Jens Stoltenberg på vegne av NATO overfor NRK 12. januar. Mye kan sies om NATOs (og USAs) praksis når det gjelder nasjonal selvråderett. Fra Afghanistan til Libya, Midtøsten, Kosovo, Afrika og Latin-Amerika. Jeg har skrevet Les mer…

Norges plass i USAs fellesskap 2022

Statsminister Støre presenterer sin nyttårsversjon av «NATO-norsk» i Dagsavisen 30. desember. Sikkerhetspolitikken med regjeringspartiets øyne er farlig – for Norge og verdensfreden. Her er en nødvendig korrigering. Både Norge og verden vil kreve regjeringens fulle oppmerksomhet til neste år, skriver Støre. «Både koronasmitten og strømkrisen viser med all mulig tydelighet Les mer…

Afghanistan – Hva nå?

Det mangler ikke på spørsmål og «forklaringer» etter USA og NATOs hasteretrett fra Afghanistan. Når en leser det som skrives, er det nødvendig å komme med noen sentrale korrigeringer og advarsler. Mange vrir seg i skrivestolen for å komme med sine forklaringer. Sentrale politikere og NATO-hold er raske med å Les mer…

Tanker i sommervarmen

Jeg tenker at politikere i flere partier stadig oftere snakker om at vi utsettes for flere og farlige trusler – fra folk og nasjoner som ikke er lik oss. Og at det er en trussel hvis andre land utvikler og opplever økonomisk vekst. Jeg tenker på det paradoksale at Tyrkia, Les mer…