Gjennom hele den moderne historia har folk flest i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser tilkjempet seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for sine liv. Den markedsliberalistiske offensiven de siste tiårene har ført til omfordeling av verdiskapinga, rasering av fellesskapsløsninger, økte klasseforskjeller, miljøødeleggelser og kriger. Samtidig har det vokst fram internasjonale bevegelser som motsetter seg denne utviklinga, og reiser kampen for et annet samfunn.

Verden er i flammer. Men flere og flere ser at en annen verden ikke bare er mulig, men også nødvendig. Denne nettsiden er en del av denne bevegelsen.

Noen innlegg

Suverenitet og norsk basepolitikk

Ny basepolitikk blir en realitet hvis militæravtalen med USA godkjennes I Stortingsmeldingen (Prop. 90 S) om militæravtale med USA, innrømmet selv regjeringen at en endring i basepolitikken er på gang. De skriver at: I rettslig Les mer…

Når Norge svarer Russland

Noe mer om nasjonal selvråderett. «Vi skal hjelpe Ukraina på vegen mot medlemskap». Dette gjentok Jens Stoltenberg på vegne av NATO overfor NRK 12. januar. Mye kan sies om NATOs (og USAs) praksis når det Les mer…