I juni 2022 vedtok Norge at USA skulle få operere militært på fire områder i Norge ’som om det var en del av USA’. Norge vedtok en avtale om utvidet militært samarbeid hvor USA i praksis fikk egne militære baseområder (Rygge, Evenes, Ramsund, Sola).

I mai/juni 2023 har Norge besøk av ’verdens største krigsskip’ «USS Gerald R. Ford». I realiteten kan båtbesøket med følge- «Gerald R. Ford’s Carrier Strike Group 12» betraktes som en mobil amerikansk base.

Når myndigheter og forsvarsledelsen omtaler de stasjonære baseområdene og flåtebesøket snakker de om ’behov for samholdet mellom allierte’. Det skal trenes i fellesskap, og det er avgjørende for Norsk forsvar å legge til rette for alliert mottak. Må vite.

Men det er jo fullstendig skivebom!

’Baseavtalen’ med USA skjedde på direkte initiativ og ønsker fra USA – som en del av tilpasninger av USAs internasjonale basenettverk. Betydningen for norske nasjonale interesser er tydelig lagt på i Norge – for å roe gemyttene

Besøket av verdens største krigsskip skjer ikke på invitasjon fra Norge. USA har selv bestemt og lagt opp reiseruten.

I omtaler legges det ensidig vekt på Norges såkalte nytte og interesse av USAs militærapparat, men det er USAs eget behov for å vise revir som er det sentrale.

USAs tilstedeværelse og styrking av et nasjonalt selvstendig forsvar

Jeg har tidligere skrevet en del om styrking av norsk nasjonalt forsvaret, og at dette i praksis er veldig sterkt koblet til premisser om å styrke NATOs felles kapasiteter.

Det er noen som viser til at hvis Norge styrker sin nasjonale forsvarsevne, så vil vi ikke ha behov for å vises USAs tilstedeværelse. Men hallo! USAs tilstedeværelse i dag er jo nettopp ikke ut ifra våre behov. Men en del av USAs maktmarkering. USAs tilstedeværelse og basenettverk står ikke i forhold til styrken i ulike staters eget militærvesen, men bygges forholdsmessig ut i fra de spenningsforhold som USA opptrer i. Look around.

Det jeg skriver (over) betyr ikke at jeg er i mot et styrket nasjonalt forsvar, men vi må uansett komme ut av den krigsfremmende og spenningsdrivende klemma som NATO med følge utgjør – med baseportefølje og krigsmaskiner til vanns og til lands.

Geir 1.6.23

Kategorier: Politikk