Krigere, pandemier og vaksiner

Gjenkjennelig mønster! Helseforhold speiler urett i verden og maktforhold. Det gjelder også spredning av pandemier, behandling, helsetilbud og vaksiner. Ressurser til krigføring har ført til store mangler ad beredskap og ressurser til velferd og helse. Militærbudsjettenes kontraster til helse- og velferdsbudsjetter er skrikende. Og kriger har i flere land ødelagt Les mer…