Gjenkjennelig mønster!

Helseforhold speiler urett i verden og maktforhold. Det gjelder også spredning av pandemier, behandling, helsetilbud og vaksiner.

Ressurser til krigføring har ført til store mangler ad beredskap og ressurser til velferd og helse. Militærbudsjettenes kontraster til helse- og velferdsbudsjetter er skrikende. Og kriger har i flere land ødelagt infrastruktur, kommunikasjon og transport.

Joint Viking

I det siste har det vært en viss turbulens og bekymring i NATO-hold ved at militærøvelsen «Joint Viking» måtte avlyses pga smittevernhensyn. Det har vist seg at utenlandske krigere importerer virus.

3.000 utenlandske soldater og 7.000 norske soldater skulle trene i arktiske omgivelser fra januar til og med deler av april. Til slutt måtte øvelsen avlyses, men det skjedde langt på overtid.

Helseetatene sendte fem anbefalingsbrev til regjeringen, der de beskrev smittevernarbeidet som både «uakseptabelt» og «uforsvarlig». «Vi har et nedstengt land, og vi vet at den store utfordringen er importert smitte. Samtidig henter de inn 3.000 soldater, stikk i strid med helsefaglige råd.» (Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, AP, til NRK 30.1)

Krigere synes å være unndratt helsefaglige pålegg. Foreløpig er ca 100 soldater registrert smittet – med tilsvarende ekstra belastning for helsevesen og sivilsamfunn.

Soldater slipper vaksinekø

Folkehelseinstituttet har «ikke fått rapportert om at noen i Norge har sneket i vaksinekøen» (Aftenposten 7. februar) sies det, men..

I minutt-for-minutt sendinger i media blir vi fortalt om retningslinjer og prioriteringer rundt vaksinering. Jeg kan ikke huske at det i den sammenhengen noen gang er nevnt prioritering til soldater og krigere. Men de går visst helt først i køen – uten debatt.

Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay

Forsvarsminister Frank-Bakke-Jensen sier til VG 4. februar at Forsvarets personell i Afghanistan vil bli vaksinert mot covid-19 så snart det er praktisk mulig. «Forsvaret får vaksiner både til det personellet som er i Afghanistan nå og til personellet som skal reise ned litt seinere i vinter/vår.»

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å avgi vaksinedoser.

Krigerne har selv skapt grunnlag for smittespredning.

«Vårt personell der er særlig utsatt for smitteeksponering», sier Frank Bakke-Jensen. Er det så rart da – at de er utsatt for smitte. Etter titalls år med krig og bombing. Kriger har ødelagt infrastrukturen og lagt helseberedskapen på minimumsnivå. Samling av folk i flyktningleire og tett konsentrasjon av folkemengder bor under forhold, som umuliggjør tiltak, som vi bruker i hjemlige «røde» smittevernsoner. Krigsoperasjonene i utlandet har selv skapt disse forutsetningene!

Dette er et system med dobbelt bokføring

Fordelingen av vaksiner treffer skjevt sett fra et humanistisk og rettferds synspunkt. De landene som har tilrøvet seg rikdommer fra andre land, og som dominerer maktforholdene, vil antagelig få vaksinert befolkningen flere år før andre. Samtidig prioriteres soldater som sendes til norske krigsoperasjoner i utlandet.

I stedet for at norske krigere skal snike i vaksinekøer, så er det opplagt at det beste smittevernet er å sende norske utenlandssoldater hjem.

Norge trenger en kollektiv vaksine mot spredning av krigsvirus!

Geir Hem, 7. februar 2021

Kategorier: Politikk