Tallet er 19 700 000 000 000 – Hvorfor?

En artikkel om nærsynthet og premisser i norsk forsvarsdebatt. Langtidsplanen for forsvaret trenger ikke ompuss. Den må forkastes! Mange har sikkert lest at jeg er ganske opptatt av krig og fred, og NATO. I våre tider synes jeg at, det er totalt meningsløst at det brukes ca. 19 700 milliarder Les mer…