Copy cops

  Bildeklipp fra NRK nyheter 24/2/17 Stemningsrapport fra Oslo Tingrett fra rettsaken om Mahad Mahamud. Det virker som at det er flertall på stortinget for å endre statsborgerloven knyttet til behandlingen ved tilbakekallelse av statsborgerskap. At tilbakekallelse av statsborgerskap må opp i rettsapparatet vil styrke rettsikkerheten, men ikke automatisk få Les mer…