Politisk hukommelse og Munch-museets kostnader.

Entusiasme og identitetsbygging på Tøyen og «områdesatsingen Tøyen» hatt positiv effekt. Aktiviteter på Tøyen skole og i nærmiljøet skaper optimisme. Dette må det bygges på videre! Det har betydning for folk liv og hverdag. Nå har nye tall for Munchmuseet blitt lagt fram. Opp mot 2.8 milliarder innen 2019! En Les mer…