Entusiasme og identitetsbygging på Tøyen og «områdesatsingen Tøyen» hatt positiv effekt. Aktiviteter på Tøyen skole og i nærmiljøet skaper optimisme. Dette må det bygges på videre! Det har betydning for folk liv og hverdag.
Nå har nye tall for Munchmuseet blitt lagt fram. Opp mot 2.8 milliarder innen 2019! En økning på flere hundre millioner kroner. ( Se Østkanliv: http://ostkantliv.no/bjorvika/kulturbyraden-i-dag-2-761-mrd-kroner-er-den-nye-prisen-pa-lambda/). Og enda er ikke flyttekostnadene beregnet..

tøy-bud2

 

Dette minner meg om viktigheten av å huske.

BBC News publiserte nylig en artikkel om at de fleste husker best det som er hyggelig. «Why good memories are less likely to fade». Hukommelsesforsker og lektor i psykologi ved Aarhus Universitet i Danmark Simon Nørby bekrefter – i Aftenposten 19.6.14 – at dette er dokumentert gjennom tallrike studier. Vi husker dobbelt så mange gode opplevelser som dårlige. Dette hjelper oss å takle krevende situasjoner og selve livet. Forskning har vist at glemsel fungerer som en sorteringsmekanisme som hjelper oss i hverdagen. Når vi for eksempel glemmer ting som er vanskelige eller ubehagelige, kan det være en fordel. Glemsomhet hjelpe oss til å se fortiden i et positivt lys.

De fleste har vel merket at i perioder med valgkamp kommer sittende regjering med positive budsjettlekkasjer, og opposisjonen med store valgløfter. Det er ikke tilfeldig. Det er naturlig at folk lever på positive forventninger. Samtidig må realisering av forventninger bygge på hukommelse – historie. «Et badeland skaper ingen sommer» var en aviskommentar etter Munch-avtalen foran kommunevalget.

Jeg er for å bruke penger på kunst og forvaltning av arven fra Munch. Men glem ikke historien!Bjørvika skal bli et utstillingsområde og skyline for næringslivet og finans- og turistnæringen. Og budsjettkuttet for 2014 i Gamle Oslo tilsvarte omtrent det som kommunen har gitt i tilskudd til Tøyensatsingen. Jeg har tidligere viste til langsiktige konsekvenser ved budsjettkuttet. Se: http://nytt.hemmelig.org/byutvikling/trist-jul-i-toyengata-2/

Hva blir konsekvensene ved Munch-økningen når høstens budsjett for neste år legges fram? Hvor mye kuttes i Gamle Oslo? For å finansiere Munch-sprekken og ev. OL..

Bygg realisering av forventninger på historien!

Premissene for byutviklingen må endres! Det må skje strukturelle endringer innen boligsektoren, fysisk og psykisk helsevern, sosialpolitikken og rusomsorgen. Og nok økonomi til bydelene for å dekke folks behov for trygge og gode tjenester.

Kategorier: Byutvikling