Nasjonalt forsvar, NATO og fredsbevegelsen

Debatt om forsvarspolitikk og antikrigarbeide En politikk for å hindre krig, og politikk for allianser/deltakelse (før og under kriger) og forhold til rådende statsmakt, er viktige og sammensatte spørsmål. Disse spørsmålene er spesielt viktig i disse dager hvor frontene i stormaktsrivaliseringen skjerpes. «Vi lever i en farlig verden, hvor våre Les mer…