«NATO 2030»

Advarsel! Dette er sterke saker! NATO arbeider med et nytt strategisk konsept. En såkalt ’refleksjonsgruppe’ la 25. november fram en rapport «NATO 2030: united for a New Area». Rapporten er opplysende og ikke minst skremmende – sett fra et fredsperspektiv. Rapporten er et ordrikt forsøk på å forklare NATOs eksistensberettigelse, Les mer…