Å være blind for annen imperialisme, svekker kampen mot egen imperialisme

Undertittel: Mot både NATOs maktutøvelse og russisk aggresjon! NATO er ikke og har aldri vært en forsvarsallianse for staters frihet og uavhengighet. Byggverket startet ved fordeling av kortene etter 2-verdenskrig med Trumandoktrinen, koblet til Marshallhjelpen og Jaltakonferansen. Hastings Lionel Ismay, NATOs første generalsekretær, sa om hensikten med NATO: «Holde russerne Les mer…