Norges plass i USAs fellesskap 2022

Statsminister Støre presenterer sin nyttårsversjon av «NATO-norsk» i Dagsavisen 30. desember. Sikkerhetspolitikken med regjeringspartiets øyne er farlig – for Norge og verdensfreden. Her er en nødvendig korrigering. Både Norge og verden vil kreve regjeringens fulle oppmerksomhet til neste år, skriver Støre. «Både koronasmitten og strømkrisen viser med all mulig tydelighet Les mer…

Afghanistan – Hva nå?

Det mangler ikke på spørsmål og «forklaringer» etter USA og NATOs hasteretrett fra Afghanistan. Når en leser det som skrives, er det nødvendig å komme med noen sentrale korrigeringer og advarsler. Mange vrir seg i skrivestolen for å komme med sine forklaringer. Sentrale politikere og NATO-hold er raske med å Les mer…

Tanker i sommervarmen

Jeg tenker at politikere i flere partier stadig oftere snakker om at vi utsettes for flere og farlige trusler – fra folk og nasjoner som ikke er lik oss. Og at det er en trussel hvis andre land utvikler og opplever økonomisk vekst. Jeg tenker på det paradoksale at Tyrkia, Les mer…

Nasjonalt forsvar, NATO og fredsbevegelsen

Debatt om forsvarspolitikk og antikrigarbeide En politikk for å hindre krig, og politikk for allianser/deltakelse (før og under kriger) og forhold til rådende statsmakt, er viktige og sammensatte spørsmål. Disse spørsmålene er spesielt viktig i disse dager hvor frontene i stormaktsrivaliseringen skjerpes. «Vi lever i en farlig verden, hvor våre Les mer…

Krigere, pandemier og vaksiner

Gjenkjennelig mønster! Helseforhold speiler urett i verden og maktforhold. Det gjelder også spredning av pandemier, behandling, helsetilbud og vaksiner. Ressurser til krigføring har ført til store mangler ad beredskap og ressurser til velferd og helse. Militærbudsjettenes kontraster til helse- og velferdsbudsjetter er skrikende. Og kriger har i flere land ødelagt Les mer…

«NATO 2030»

Advarsel! Dette er sterke saker! NATO arbeider med et nytt strategisk konsept. En såkalt ’refleksjonsgruppe’ la 25. november fram en rapport «NATO 2030: united for a New Area». Rapporten er opplysende og ikke minst skremmende – sett fra et fredsperspektiv. Rapporten er et ordrikt forsøk på å forklare NATOs eksistensberettigelse, Les mer…