Urent farvann

I juni 2022 vedtok Norge at USA skulle få operere militært på fire områder i Norge ’som om det var en del av USA’. Norge vedtok en avtale om utvidet militært samarbeid hvor USA i praksis fikk egne militære baseområder (Rygge, Evenes, Ramsund, Sola). I mai/juni 2023 har Norge besøk Les mer…

Ramaskrik om datasikkerhet

Den kinesiske videodelingstjenesten TikTok har stort behov for lagringskapasitet. Nå skal datasenterselskapet «Green Mountain» bygge ut noen av Norges største datasenter for å huse noe av selskapets data. Anlegget skal ligge i Heggvin Næringspark i kommunene Hamar og Løten, og utgjør investeringer på titalls milliarder. Plutselig ropes det varsko her. Les mer…

Våre verdier og sikkerhet

Har du hørt det før? «Vi forsvarer våre verdier»; «Vi forsvarer den internasjonale rettsorden». Nei, jeg snakker ikke om FN, men om rammen for NATO-samarbeidet, ’vår’ militærallianse og forsvarets oppgaver. Har du samtidig lagt merke til at NATO ofte nevnes sammen med – og på linje med FN – som Les mer…

Kamp mot all imperialisme

Det finnes ikke empirisk grunnlag som tilsier at vardøger finnes i virkeligheten, og det føyer seg derfor inn i rekken av antatt overnaturlige fenomener som kan forklares ut fra menneskehjernens tendens til å se mønstre og sammenhenger som ikke nødvendigvis eksisterer. [fra Wikipedia] Jeg leser tidsskriftet «Vardøger» med interesse når Les mer…