NATO-tast

«Norge er ikke i stand til å forvare hele sitt territorium mot angrep fra en stormakt alene. Det er nettopp derfor vi er medlem av militæralliansen Nato og har avtaler med nære allierte». Dette sier forsvarsministeren i et innlegg i Aftenposten 22. oktober. Dette er et argument som treffer folks Les mer…

Eksport og import av krig

Om USA-baser i Norge og norske baser i utlandet NATO og USA har i det siste snakket mye om «byrdefordeling». En side ved det er at de har presset på for at alle NATO-land skal bruke minst 2 prosent av Brutto Nasjonal Produktet (BNP) til militærvesenet. En annen side ved Les mer…