Suverenitet og norsk basepolitikk

Ny basepolitikk blir en realitet hvis militæravtalen med USA godkjennes I Stortingsmeldingen (Prop. 90 S) om militæravtale med USA, innrømmet selv regjeringen at en endring i basepolitikken er på gang. De skriver at: I rettslig forstand er det rett nok ikke vesentlige forskjeller mellom bestemmelsene om omforente områder og bestemmelser Les mer…