Ramaskrik om datasikkerhet

Den kinesiske videodelingstjenesten TikTok har stort behov for lagringskapasitet. Nå skal datasenterselskapet «Green Mountain» bygge ut noen av Norges største datasenter for å huse noe av selskapets data. Anlegget skal ligge i Heggvin Næringspark i kommunene Hamar og Løten, og utgjør investeringer på titalls milliarder. Plutselig ropes det varsko her. Les mer…

Våre verdier og sikkerhet

Har du hørt det før? «Vi forsvarer våre verdier»; «Vi forsvarer den internasjonale rettsorden». Nei, jeg snakker ikke om FN, men om rammen for NATO-samarbeidet, ’vår’ militærallianse og forsvarets oppgaver. Har du samtidig lagt merke til at NATO ofte nevnes sammen med – og på linje med FN – som Les mer…

Kamp mot all imperialisme

Det finnes ikke empirisk grunnlag som tilsier at vardøger finnes i virkeligheten, og det føyer seg derfor inn i rekken av antatt overnaturlige fenomener som kan forklares ut fra menneskehjernens tendens til å se mønstre og sammenhenger som ikke nødvendigvis eksisterer. [fra Wikipedia] Jeg leser tidsskriftet «Vardøger» med interesse når Les mer…

Sett bjella på katta!

Det kan ikke sies høyt nok. Å redusere Russlands ansvar for krigen i Ukraina er med på å svekke kamp mot all imperialisme. Når Russland kopierer NATOs praksis med folkerettsbrudd og aggressive angrepskriger – og retorikk om å krige i humanismens navn – så er det viktig med konsekvent solidaritet Les mer…

Å være blind for annen imperialisme, svekker kampen mot egen imperialisme

Undertittel: Mot både NATOs maktutøvelse og russisk aggresjon! NATO er ikke og har aldri vært en forsvarsallianse for staters frihet og uavhengighet. Byggverket startet ved fordeling av kortene etter 2-verdenskrig med Trumandoktrinen, koblet til Marshallhjelpen og Jaltakonferansen. Hastings Lionel Ismay, NATOs første generalsekretær, sa om hensikten med NATO: «Holde russerne Les mer…

Suverenitet og norsk basepolitikk

Ny basepolitikk blir en realitet hvis militæravtalen med USA godkjennes I Stortingsmeldingen (Prop. 90 S) om militæravtale med USA, innrømmet selv regjeringen at en endring i basepolitikken er på gang. De skriver at: I rettslig forstand er det rett nok ikke vesentlige forskjeller mellom bestemmelsene om omforente områder og bestemmelser Les mer…

Når Norge svarer Russland

Noe mer om nasjonal selvråderett. «Vi skal hjelpe Ukraina på vegen mot medlemskap». Dette gjentok Jens Stoltenberg på vegne av NATO overfor NRK 12. januar. Mye kan sies om NATOs (og USAs) praksis når det gjelder nasjonal selvråderett. Fra Afghanistan til Libya, Midtøsten, Kosovo, Afrika og Latin-Amerika. Jeg har skrevet Les mer…