Norge kjøper fengselsplasser i utlandet og legger ned i Norge. Det er meningsløst. Det er viktig å ha soningsplasser i Norge og i Oslo. Nærhet til familie og venner er en nødvendig del av rehabiliteringen. Mange pårørende – barn, familie og venner – kan ikke reise langt. Det at Oslo fengsel trenger å rehabiliteres gjør at avdelinger må midlertidig stenges, men det er ikke et argument for stenging.

f2

Regjeringen bruker penger på å leie fengselsplasser i Nederland. Nå forslås det å flytte og nedlegge fengsler i Norge. Det begynner å danne seg et mønster. Flere har påpekt at uttransportering av innsatte til Nederland for å sone, betyr nedbemanning for norske fengsler Nå følges dette opp med forslag om nedlegging av «Botsen» avdeling ved Oslo Fengsel, og sentralisering med foreslått nedleggelse av nesten halvparten av fengslene i Norge.

«Nedleggelse av Botsen» er styrt politikk

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har i flere år krevd økte midler til Oslo fengsel spesielt for å bedre helseforholdene. Det ser nå ut til at forfallet har vært en bevisst politikk. Det lyder hult når Justisdepartementet mener det er for dyrt å rehabilitere avdeling A ved Oslo fengsel («Botsen»).
Nesten halvparten av plassene i det norsk-leide fengselet i Nederland, står tomme. Det har kostet justisdepartementet minst 10 millioner kroner – bare de siste fire ukene. Norske fengselsansatte har kalt det som skjer for en fallitterklæring. Myndighetene tenker sentralisering og ikke innhold i soningen, og kapasitetshåndteringen er mildt sagt mangelfull. Penger, som nå kastes bort, kunne vært brukt til sårt tiltrengt rehabilitering. Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier at det er svært beklagelig at vedlikeholdet har blitt misligholdt så til de grader gjennom lang tid.
Oslo fengsel ligger på Grønland og har eksistert siden 1851. Fengselet har ca. 400 plasser. Ca. 3/4 av plassene er prioritert varetektsdommer, og mange av de varetektsinnsatte blir etter den første fasen plassert i A-blokka. Over tid er det blitt bygget opp betydelige ressurser knyttet til aktivitet, rehabilitering og arbeidstrening. Fengselet har: Arbeidsstue, systue, hobbyverksted, monteringsverksted, snekkerverksted, smie, vaskeri og bibliotektjeneste mm. Det er samarbeid med NAV og kurs i datakortet og bl.a. stillasbygging og truckførerkjøring, og Grønland Voksenopplæring har skoleprosjekt med unge innsatte. Benny Butikk ble igangsatt i 2004, og har åpent for publikum to dager per uke. Er det lurt å kaste slike opparbeidede aktivitets- og rehabiliteringstilbud på båten?
Fanger er også folk!

Dessverre støtter flere politiske partier nedleggelsen. Her et knippe formuleringer: «Fengselet er «en ekstra byrde for en bydel med store utfordringer» (V). «..utvikle fengseltomten .. om til et formål som gavner bydelens befolkning». (APs program). «Dette er et nydelig område som bør komme Oslos befolkning til gode» (SV v/Heiki Holmås Dagsavisen 14.05.2001).

Som om et fengsel i seg selv er en byrde. De innsatte er faktisk en del av Oslos befolkning! Ønsket om å gjemme bort fattigfolk og tiggere brer om seg. Flytting av fengsler til utlandet og ut av byene er en del av det samme bildet.

Vi trenger dessverre å sperre noen mennesker inne – for å straffe og forbedre, og for å beskytte andre. Kriminalomsorg og kriminalretten kan diskuteres, men i fengsler har de innsatte likevel et midlertidig hjem. Og besøk av barn, familier og venner er viktig både for de innsatte og pårørende. Jeg tror ikke myndighetene har planer om å betale flyreiser til Nederland for disse. I Oslo er det god tilgang til kollektivtransport og Oslo fengsel ligger i gangavstand fra Oslo S.

Hvis vi skal ha en god og ikke minst human og menneskevennlig byutvikling, så bør vi også ha fengsler innen synsvidden noen steder. Vi trenger å se alle sider av livet – fattigdom, tiggere og straffeanstalter. Hvis vi usynliggjør og flytter de som er nede eller «utafor», så mister vi menneskeverd. Men kriminalitet blir ikke borte selv om vi ikke ser hvor straffen sones.

Siden 1851 har Oslofolk akseptert å ha et fengsel på området. Jeg husker fra min egen barndom, at fengselet ble vist til som noe skummelt. Det skumle har faktisk allmennpreventiv funksjon – en nyttig funksjon også i bysamfunn.

En by bør gjenspeile alle deler av menneskelivet. Politikere liker å slå om seg med begreper om mangfold, men det skal tydeligvis ikke gjelde alle. Hvem er verdige nok til å være i byen? Skal fengselet skyves ut til fordel for flere trendy området med dyre boliger og finkultur? De som sitter innestengt er faktisk også en del av innbyggerne i Gamle Oslo.

f5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdeling A er et sted med stor faglig kvalitet det er meningsløst at det skal legges ned. Derfor har Rødt Gamle Oslo som et punkt i sitt program: «Gå i mot flytting av Oslo fengsel fra sentrum. Nærhet til familie og opparbeidet kontaktnett må ivaretas. Fengselet trenger opprusting – ikke å flyttes på.»

Nei til nedleggelse av Botsen! Puss opp fengslet!

En redigert versjon av dette innlegget står i avisa Klasselampen 17.10.15

Kategorier: Byutvikling