tiggingJeg møter henne nesten daglig i Motzfeltsgate. Hun sitter krombøyd. Sliten og nesten sovende. Med bøssen, et slitt pappbeger av papp. Hun er vel ca. 60. Fra romfolket. Jeg gir henne et smil. En oppmuntring. Og fyller i pappkruset, når jeg har penger. Noen ganger må jeg vekke henne. Nå smiler hun gjenkjennende også når jeg bare hilser.

Jeg leser at akuttovernatting for fattige tilreisende kan bli stengt fra 1. januar. Etter kutt i de rødgrønnes budsjettforslag.. Tiggerforbud er på vei med ny regjering. Selv om de ikke vil stemple det direkte, men overlate «implementering» til kommuner. Et kaldere samfunn.

«Jeg tenker at det ikke burde være noe alternativ å komme hit og tigge fra rike..» sier FrPs Sivert Bjørnstad  (19,4 Byavisa.no). Tigging «undergraver velferdsstaten. Den har vi bygd opp nettopp for at folk skal slippe å tjene til livets opphold på en slik nedverdigende måten. Når vi tillater det, gir det et signal om at vi synes det er ok. Vi løser ikke noe ved å legge til rette for tigging» , sier Kristian Dahlberg Hauge (også FrP).

Hva med helseinnsamlinger og TV-aksjoner. Burde det være «noe alternativ» å la de komme til min dør. Er det ikke nedverdigende? Når vi tillater det, gir det ikke et signal om at det er ok, at det offentliges midler og ansvar for helse og omsorg ikke strekker til?

Skatteligningene bekrefter at «vi er verdens rikeste land». Selv om det er stor forskjell på folk. Men vi er ikke rike, før vi har åpner dører, og fyller bøssene til «bøssebærere».

Mange frivillige stiller som bøssebærere for TV-aksjonen. Bøssebæreren i Motzfeltsgate ville helst sluppet.

Nei til tiggerforbud! Nei til stengte grenser!

Åpne for både TV-aksjoner og gateaksjoner!

Fyll opp bøssene! På gata og i hjemmene – når tiggere banker på.

Kategorier: Uncategorized