Tilbud! tilbud!

Lave budsjetter på alle offentlige tjenester i Gamle Oslo/Tøyen til jul!

Ja så er det jul igjen. Med budsjetter og kutt i offentlig tjenester. Budsjettet inneholder reduksjon i både aktivitets- og kvalitetsnivået. Alle tjenesteområdene har fått redusert sine rammer.

«Et Badeland skaper ingen sommer». Dette ble det ironisk sagt i forbindelse med den såkalte Munch-avtalen med tilleggssatsing på Tøyen. Selv om innpakningspapiret har glans, viser det seg at avtalen i praksis vil fungere som plaster på et voksende sår. Sparekniven brukes og (budsjett)-kuttskadene vokser.

Konsekvenser av dagens budsjettkutt er bl.a. at:

Skomaker Alis gamle foreldre må slåss for plass når antall sykehjemsplasser reduseres. Samtidig kuttes det i hjemmetjenesten. Ali må forte seg hjem etter stengetid. Han er også bekymret for datteren Salima. Kuttene i ungdoms- og aktivitetstilbudene uroer han. Og når en miljøarbeider i utekontaktteamet fjernes, frykter Ali at flere av Salimas venner og venninner kan få problemer. Salima har ofte besøkt «Riverside» ungdomshus på Grønland. Riverside tilbyr fritids- og kompetansegivende aktiviteter til ungdom i alderen 15-23. Hun har fått mange venner der. Nå sliter ungdomshuset med økonomien. De har ikke fått den halve millionen for 2014 de ønsket seg for å kunne fortsette trygt.

Ali selv har hørt mye negativt om NAV, men samtidig blitt møtt av hjelpsomme mennesker der. Hvis skomakervirksomheten ikke lenger bærer seg, må han kanskje oppsøke NAV igjen. Han vet at de som jobber der får mye kjeft og har tunge dager. Og bedre blir det ikke når rammen for NAV i Gamle Oslo reduseres med å holde såkalte vakanser ledige. Dette vil vel bare øke presset på de ansatte, tenker Ali. I denne bydelen burde det vel helder brukes penger på å styrke sånne tjenestetilbud.

Grønnsakshandleren Naeem liker alle mennesker. Folk fra mange land kjøper fra hans grønnsaksutvalg. Naeem er opptatt av integrering. Han ser også at mange med innvandrerbakgrunn sliter med å få seg jobb. Nå hører han at det kuttes i budsjettet for «Senter for arbeid og kvalifisering» og «Enhet for informasjon og kultur». Han har hørt mye positivt om introduksjonsprogrammet gjennom SeFi – «Senter for flyktninger og innvandrere». Nå har ikke bydelen penger nok og kutter en halv stilling i programmet. Når bydelsdirektøren selv sier at dette betyr «kvalitetsreduksjon i introduksjonsprogrammet», så er ikke Naeem bare bekymret. Han lurer på hva i alle dager det er som skjer. Her snakker jo alle partier om integrasjon og viktigheten av språk, informasjon og opplæring.

Joda, biblioteket på Tøyen beholdes inntil videre, og Jordal fritidsklubb består. Selv om den siste julepakken inneholder et «vedlegg»: Tilbudet v/Jordal for ungdom med nedsatt funksjonsevne kuttes ut. De svakeste rammes hardest, som vanlig.

Tøyengata

Flere barnehager i Gamle Oslo har for lite utearealer. Derfor har det i flere år vært satt opp en buss – «Full Rulle» som frakter barna ut i friluft fire dager i uka. Budsjettforslaget foreslo å fjerne busstilbudet.

Vi reiser ut av by’n

med bussen som et lyn.

En gjeng med asfaltunger

Det er et gavens syn.

Bussen vår..

Vi er så glad i den.

Når vi skal ut i skogen,

er «Full Rulle» vår venn.

Ikke kutt «Full Rulle»! Ikke kutt «Full Rulle»!

Dette sang og ropte barn, foreldre og ansatte som møtte opp på budsjettmøtet og leverte over 500 underskrifter i protest. Så fikk bussen litt penger likevel. Takket være engasjementet. Men 2/3 av midler til å drifte busstilbudet hele neste år ble kuttet. Bussen kjører fortsatt med en usikker framtid. Saken skal opp til ny vurdering i mars.

Eldrerådet i Bydel Gamle Oslo har uttalt seg om budsjettet. De konstaterer «at budsjettet viser nedskjæringer på de fleste områder som berører bydelens eldre befolkning.» Og de sier: «Gode tilbud til den eldre befolkningen er forebyggende, og dermed pengebesparende på litt lengre sikt. Godt fungerende eldresentre er tiltak som er med på å utsette den dagen man blir avhengig av kostbare pleietilbud. Eldrerådet synes også at det er beklagelig at det ikke synes mulig å trappe opp arbeidet med frisklivssentre i bydelen, og de er bekymret over at mange årsverk reduseres i hjemmetjenesten.

Ja, listen med budsjettkutt er lang! Barnevernet får reduserte poster til ettervern og forebygging. Det blir reduksjon i spesialpedagogisk tilbud i barnehager og redusert vikarbudsjett. Bydelen har de siste årene fått en særskilt kompensasjon for lavere oppholdsbetaling som følge av lav betalingsevne. Denne kompensasjonen er vesentlig redusert i 2014.

Kutt, usikkerhet, utrygghet. Betyr dette gode og trygge leve- og oppvekstvilkår i Gamle Oslo/Tøyen. Hvor mye er vi verdt? Vi som bor i indre øst.

Folkemengden i Bydel Gamle Oslo økte med 2,95 % fra 2012 til 2013, noe som medfører at bydelen er den hurtigst voksende bydelen i Oslo. Bydelens befolkning har økt med over 35 % de siste ti årene. Bydelsbefolkningen utgjør 7,4 % av befolkning i Oslo. Det er fremdeles slik at omtrent hvert tiende barn født i Oslo tilhører bydel Gamle Oslo. Innvandrerbefolkningen i bydelen er stor – ca. 38 %. Gamle Oslo har den høyeste andelen innbyggere uten registrert utdanning. Fattigdom, helseindekser og gjennomsnittlig levealder i bydelen er ikke noe som det reklameres med akkurat. Denne situasjonen skulle tilsi at det er behov for å øke budsjettene vesentlig.

I stedet har bydelen fått kutt i rammen på flere titalls millioner. Kuttene er omtrent like store som det er lovet i årlig kommunal støtte til Tøyensatsingen. Kan Munch-avtalen med såkalt satsing på Tøyen fungere helt motsatt av de fagre ordene? Fungerer avtalen som et springbrett for generelle budsjettkutt? «Dere får jo en annen pott..»

Dette er ikke å løfte Tøyen. Dette er å senke Tøyen!

PS: Fra folkebad til badeland. Hva blir den gjennomsnittlige inngangsprisen der mon tro. Et billigtilbud til Gamle Oslos befolkning? Eller dyr sydenstrand for tilreisende – som etterpå kan sole seg i noen opprustede parkområder. Dessuten.. Tøyensatsingen skal driftes etterpå. På framtidige budsjetter med nye kutt.

Kategorier: Byutvikling

1 kommentar

Harald Andersson · desember 19, 2013 8:13 pm

Vi skal aldri glemme budsjettforliket og de fagre løftene om opprustingen av Tøyen når Munch flyttes. Hestehandlerkameratene skal bli konfrontert gjevnlig så det ikke kan serveres valgflesk ved neste korsvei.
Harald@

Lukket for kommentarer.