8. mai 1945 ble Norge frigjort fra okkupasjon. Dagen markerer både vår frihetskamp mot okkupasjon og kamp for frihet fra nazisme og fascisme. I dag har Norge selv blitt en krigernasjon, og fascisme og høyreekstremisme er på frammars. Norsk krigsdeltakelse gjennom Nato framstilles som «frigjøring» og kamp for fred. Høyreekstreme og rasister blir gjort stuerene, får politikerstatus og gis propagandistiske arenaer.

Frigjøringsdagen har blitt militarisert og gjort til en del av Natos propaganda

Regjeringen og Forsvaret har kidnappet frigjøringsdagen 8. mai i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred. Angrepskriger i Libya, Irak, Afghanistan, tidligere Jugoslavia og andre områder framstilles som «fredsbevarende operasjoner», og settes nærmest på lik linje med vår kamp mot okkupasjon og mot nazistene i krigsårene.

Gjennom sin krigsdeltakelse – forkledd som «operasjoner» – deltar Norge i brudd på folkerett og skaper lidelser og nød for utallige sivile. Å knytte dette opp til freds- og frihetskamper er å snu virkeligheten fullstendig på hodet. Soldatene som sendes utenlands i USA/Nato-oppdrag kjemper ikke for Norge og frihet, de kjemper for Nato, USA og vestlige økonomiske interesser. Det føres folkerettsstridige aggressive kriger i vårt navn. Dette er det motsatte av hva 8. mai som freds- og frihetsdag står for.

Samtidig pågår en massiv militær opprustning og krigshissing som på nytt fremmer faren for krig og at Norge igjen blir en slagmark. Den militære opprustningen og økte spenningen er i praksis å tråkke på minnet til de som sloss for vår frihet i krigsårene.

Innpakningen av 8. mai som en «veterandag» dekker over en dårlig behandling av soldatveteraner

«På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.» Dette er sitat fra regjeringen og forsvarets omtale av 8. mai. Så vises det til at over 7 000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Og det vises til deltakelse i «Operasjon enhanced Forward Presence» som er Natos aggressive militære opptrapping i Baltikum og Polen. Forsvaret konkluderer med «Det er denne innsatsen vi hedrer 8. mai». Bildet forsterkes med en utstilling rundt «Operation Allied Force», Natos bombekrig mot Serbia under Kosovo-krigen våren 1999. En krig uten FN-mandat med aktiv norsk deltakelse.

8. mai har tradisjonelt vært en dag hvor vi har hyllet dem som var villige til å ofre livet i kampen for Norges frihet fra nazistenes okkupasjon. Men det er også en dag for å understreke hvor viktig det er at andre land og nasjoner i verden skal ha retten til styre seg selv, fritt fra okkupasjon eller andre former for dominans fra utenforstående stormakter. Det er derfor en provokasjon at regjeringen og Forsvaret bruker frigjøringsdagen 8. mai til å hylle norske krigseventyr som bryter fullstendig med de verdiene som 8. mai opprinnelig stod for.

Hvis det var ønsket om å behandle sine soldater med respekt det handlet om, hvorfor prioriterer de da krigsglorifisering, når mange veteraner selv ønsker seg skikkelig oppfølging og helsehjelp i etterkant.

Norske ungdom og soldater sendes ut i krigeroppdrag under falske flagg, i «fredsbevarende operasjoner» og nærmest som «humanister». Å havne midt i frontlinjer og aktiv krigsdeltakelse har skapt kraftige minner, traumer og merking for livet. Mange er overlatt til seg selv og oversett etter hjemkomst. Forsvaret har sett en annen vei og helsevesenet har ikke hatt et mottaksapparat. For mange ble det fredelige Norge verre å takle enn krigen. Dette har tydelige paralleller til behandlingen av krigsseilerne og de som dro til Spania for å kjempe mot fascismen på 1930-tallet.

Krig blir det nye fred

FN ble grunnlagt i 1945 basert på nettopp erfaringene fra 2. verdenskrig, og FN-pakten forbyr angrepskriger. Angrepskrig som et middel til å oppnå geopolitiske målsettinger er altså en forbrytelse. Likevel brukes nå frigjøringsdagen i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred. Fredsbudskapet vannes ut. Grensene mellom motstand mot okkupasjon og aggressiv utenlandskrig viskes ut.

Å spørre om hva soldatenes krigføring bidrar til får lett stempel, som noe umoralsk, hvor anklagene om å svikte fedrelandet ligger mellom linjene. En sånn disiplinerende kultur er milevis unna motet og fredsviljen frigjøringsdagen burde være en feiring av.

«Å bruke frigjøringsdagen 8. mai til å markere Nato og norsk krigsdeltakelse, er vel som å bruke Kristi himmelfartsdag til å hylle luftfarten.»

Sitatet over er betimelige ord fra Margrethe Johannessen 8/5-2013 i Aftenpostens kommentarfelt i nettavisa.

Frigjøring, selvstendighet og mangfold møtes med at rasister og fascister blir gjort stuerene

På 8. mai er rasisten Steve Bannon invitert til å snakke om såkalte «alternative medier» på Nordiske Mediedager i Bergen. Han står for det motsatte av de frihetsidealene og kampen mot nazismen og fascismen som frigjøringsjubileet skulle markere. Dette er en farlig normalisering av en fascistisk lederfigur. I stedet burde dagen brukes til å ta avstand fra fascisme og rasisme, og feire det motsatte – mangfold og solidaritet.

For frihet og selvstendighet

Mot fascisme og rasisme

Nei til norsk krigsdeltakelse i USA og Natos kriger

Stopp Nato

8/5-2019 Geir Hem, medlem i Landsstyret i «Stopp Nato»

Kategorier: Politikk