VG, Dagbladet og NRK har har startet et prosjekt «Faktisk» for å avsløre alternative fakta og falske nyheter.

Samme dag hadde VG en helsides oppslag om at AP innførte eiendomsskatt i Oslo, men ikke på egen bygning på Youngstorget.

I ingressen heter det at byrådet har gitt fritak for at arbeiderpartiet må betale eiendomsskatt. Men Høyres hus må betale. Alle som leser tittel og ingress får det inntrykket at AP beskyttet seg selv. Nå viser det seg at vedtaket om eiendomsskatt i Oslo dreide seg om at fredete bygninger var unndratt, og at forslag om det ble foreslått av Høyre, Frp og Krf på Stortinget i 2013.

 

Detter er et av mange eksempler på hvordan media kan fremstille «fakta» på sitt vinklede vis. «Fakta» kan brukes på mange måter. Vi vet at bevisste bruk av løgner et farlig våpen for stormakter i begrunnelse for kriger og invasjoner. Vi husker mainstream medias støtte til Libya- og Irak-krigene med bevist plantede løgner. (ref. kjemiske våpen). I ettertid er det avslørt at Pentagon betalte et britisk firma 500 $ for å spre falske nyheter. Disse «nyhetene» ble formidlet relativt ukritisk av både VG, Dagbladet og NRK.

I reaksjon på (for medias) overraskende Brexit har det poppet opp med påstander om at nei-siden vant med «fake news» – åpenbart politisk motivert. Det samme kan selvsagt også sies om den store underskog av hatske rasistiske ytringer på nettet basert på sin form for fakta- og nyhetsformidling. Og samtidig er det usikkerhet rundt en del saker som fremsettes bastant – dieselbiler er miljøvennlig, nei de miljøverstinger.

Propaganda for egne meninger blir fakta, mens andres meninger blir falske eller vranglære. Vi husker Galileo som måtte lyve for å beholde livet. Når kandidaten eller politikken til makta taper, så må det da skyldes (andres) «falske nyheter». Et lovforslag i det italienske Senatet foreslår nå store bøter og til og med fengselsstraff for enkeltpersoner eller medier som «undergraver» demokrati og publiserer «falske, overdrevne eller partiske» nyheter på nettet. Den rådende ideologi er maktas ideologi! For ordens skyld. Dette gjelder enten makta sitter i USA, Russland, Kina, Israel eller.. Norge.

Derfor kan diskusjonen om hva som er fakta i seg selv ses på som en demokratisk og nyttig diskusjon. Jeg sier nei til et fakta-politi. På sin måte kan det nye «Faktisk»- prosjektet (faktisk:-) bidra til å spre og legitimere egne «fake news» – maktas «news».

Kategorier: Politikk