Autoritære Tyrkia som undertrykker kurdere, okkuperer og kriger i Syria, Irak og Libya. Som samarbeider med ytterst tvilsomme fundamentalistiske grupper – for å si det mildt . Og som styrer flyktningestrømmer og humanitær hjelptiltak åpenbart politisk. De er under Norges beskyttende vinger.

«Norge kjemper i FN for Syria-hjelp» er overskriften på en sides artikkel i VG 29. juni. Artikkelen om Norges holdning i FNs Sikkerhetsråd er et lærestykke i dobbeltmoral.

Det gjøres et stort poeng av at mat og medisiner skal gå via NATO-landet Tyrkia. Her brukes argumentet om at de er i mot såkalt «linjekryssende» nødhjelp. Dvs at hjelpen ikke skal krysse frontlinjer. I stedet skal de gå okkuperte områder og Tyrkia som norsk UD stole på. Men – Hallo! Er det noen som er kjent for å bruke flyktninger som gisler og politisk pressmiddel så er det vel Tyrkia. Og hva slags sortering av nødhjelp er det som vil skje på bakken via Tyrkia som okkupanter med samarbeid med fundamentalister og terrorister. I stedet argumenteres det med at det er det Syriske regimet som ikke må få en finger med på laget – i frykt for at hjelpeforsyningene kan bli skjevfordelt.

Argumentasjonen er hul av flere grunner. For det første har Norge støttet blokade og sanksjoner overfor regimet i Syria, som er en av de viktigste grunnene til nød og sult, og at forsyninger ikke kommer fram. Samtidig så presterer utenriksministeren å si at «Norge følger et prinsipp for nødhjelp til Syria der man setter mottaker i fokus, ikke hvem som har kontrollen på bakken.» Akkurat det samme som hun i avsnitt foran har argumentert hardt i mot. Et lærestykke i dobbelmoral. Utenriksministeren kan vel knapt tro på det hun sier selv. Men det gjøres mye for å holde seg inne med autoritære og udemokratiske Tyrkia – de er jo en god alliert i NATO. Assad er ikke den snilleste gutten i klassen, men det er befolkningen i Syria som må lide – nok en gang.

Geir Hem 29. juni 2021

Kategorier: Politikk