Det er kaldt ute
Jeg ser at i Norge
fra varmere land
sitter hver dag en kvinne

Jeg møter henne nesten daglig
på hjørnet av Brugata og Grønland
Hun sitter krombøyd
sliten og nesten sovende
Med bøssen, et slitt beger av papp

Hun er vel ca. 60
fra romfolket
Jeg gir henne et smil
en oppmuntring
Og fyller i pappkruset, når jeg har penger

Noen ganger må jeg vekke henne
Nå smiler hun gjenkjennende
også når jeg bare hilser

tigging

Tiggerforbud er på vei med ny regjering. Selv om de ikke vil stemple det direkte, men overlate «implementering» til kommuner.
Tigging «undergraver velferdsstaten. . Når vi tillater det, gir det et signal om at vi synes det er ok. Vi løser ikke noe ved å legge til rette for tigging» , sier Kristian Dahlberg Hauge (FrP).

Et kaldere samfunn.
Det er ikke noe kriminelt i det å forsøke å skaffe seg og sin familie et bedre liv.

Siv’ene slår hardt i kulda
og det er vått
Trygdede og uføre får dårligere kår
Det er rått

24. september i år
lettet et fly med 20 barn
med kurs for Nigeria
Et håp om en ny vår
Ble avslag på opphold i går

To-tusen-og-fjorten-ord:

«Uttransporteres»
«Returrekord»
«Ventebarn»

Forbrukerrådet tror butikkene i fremtiden vil bli mer restriktive
når det gjelder å bytte varer etter jul.
Et stort problem..for noen..kanskje..
Men motsatsen til formuens rikelighet
er de fattiges usynlighet

Forbruksstøyen overdøver fattigdommens taushet
Powerty – Riketty – Piketty

Hun – «Wenche» – mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel
6 415 817 502 279 NOK – er oljefondets verdi i desember

Fordeling av rikdom pr femtedel av Norges befolkning. (Kilde Agenda)

Mal3

Advarsel:
IMF truer med å suspendere støtte til Hellas
Den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble, advarer landet mot å stoppe gjennomføring av de pålagte økonomiske reformene og velferdskuttene.

Diagnose:
«Stor ulikhet i økonomiske, politiske og sosiale ressurser»
«Vi står over for økende, eksplosive spenninger i de fattige befolkningsskiktene»
Sånn er prognosen til EUs European Institute for Security Studies

Behandling:
«Mens andelen av verdens befolkning som er fattige og frustrerte øker, kommer spenningen mellom deres og de rikes verden til å øke. Siden det er lite trolig at vi kan stoppe en sånn utvikling innen 2020.. må vi beskytte oss»

Medisinen:
Militæret kommer i framtida å få i oppgave å «beskytte de rike fra spenninger og problemer som kommer fra fattigdom». Det vises til streiker blant søppeltømmere i Nepal og brannmenn i Storbritannia, som eksempler på den typen «infrastukturødeleggende» konflikter, som EU må forberede seg på. Militæret må få flere politioppgaver.
I det siste har militæret flere ganger blitt brukt mot streikende i Hellas og Spania.

«Ved store ulovlige organiserte opptøyer med potensielt voldelige utfall hvor det er helt nødvendig å kunne iverksette tiltak for å sikre liv og helse og verdier av stor samfunnsmessig betydning»
vurderer Justis- og Samferdselsdepartementet store utvidelser av politiets mulighet til å blokkere mobil- og radiosignaler og sette opp falske basestasjoner for mobiltelefoner
– uten rettslig kjennelse.

Mal4

Horfor heter det at «sola har snudd»?

Hvert 4.sekund må et nytt menneske flykte fra krig i verden

I Europa forsvinner 15 kvadratkilometer dyrket mark hver dag!

Det produseres nok mat,
men det er over 800 millioner mennesker som sulter i verden i dag.
Det er mer enn hele befolkningen i USA, Canada og EU sammenlagt

De som lager Iphonen din er for trøtte til å spise
Rapport avslører rystende arbeidsforhold hos Apple-leverandør
De blir tvunget til å arbeide opptil 72 timer i uka

Det nærmer seg 100 000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge
Tallet vokser

Nyttårsaften tenner jeg stjernesludd.

Hva er det jeg feirer?

——–

Herberget
Bertholt Brecht

Jeg hører at i New York
på hjørnet mellom 26 gate og Broadway
står det om vinteren hver kveld en mann
og skaffer de husløse som samler seg der
penger han samler inn, så de får plass på herberget

Dette forandrer ikke verden
Dette forbedrer ikke forholdene mellom menneskene
Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder
Men noen menn har fått plass på herberget
Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt
Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten

Menneske, legg ikke vekk boken hvor du leser dette!
Noen mennesker har nå plass på herberget
Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt
Snøen som skulle falt på dem, faller på gaten
Men dette forandrer ikke verden
Dette forbedrer ikke forholdet mellom menneskene
Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder

MalMalala

Kategorier: Politikk