NATOs pressekonferanser og forsvarsministermøtet 14-15 april bekrefter at NATOs hovedmål er å sikre ’business as usual’. «Vi må fortsette å jobbe hardt for å sikre at denne helsekrisen ikke blir en sikkerhetskrise.» Fokus er NATOs kampberedskap og ikke folks helseproblemer.

Les første setning i NATOS eget såkalte «factsheets» om svaret på COVID-19 krisen: «Som svar på COVID-19-pandemien fortsetter NATO å levere troverdig og effektivt avskrekking og forsvar.»

Min understreking. Se hva de faktisk skriver «som svar på COVID-19» så skal de ikke hjelpe, men fortsette sine militære aktiviteter. Det understrekes gang på gang at målet ved NATOs svar på COVID-19 er å sikre kampberedskapen. Det brukes knapt et ord, eller tegn, om folks helse.

Og mer enn det, mens verden og FN roper på fred og felles innsats for å bekjempe pandemien er NATO i praksis i ferd med å trappe opp sine militære engasjementer.

NATO overtar flere av USA-ledede oppgaver i Irak. De trapper opp aktiviteter og «engasjementer» generelt i Midt-Østen og nordre Afrika. Tre sitater fra pressekonferansen taler et tydelig språk:

«Vi er fremdeles til stede i Irak.. Og vi har nettopp tatt beslutningen om å skalere opp, trappe opp, .., og vi vil øke vår virksomhet på bakken så snart forholdene tillater det, og vi er klare til å gjøre det så snart som mulig»

«Du har rett i at NATO har bestemt seg for å styrke vår innsats i den bredere Midtøsten-regionen og Nord-Afrika. Og vi gjør det trinnvis, og vi gjør det gjennom forskjellige anstrengelser.. vi har også blitt enige om å gjøre mer i hele regionen, inkludert Nord-Afrika.»

Og NATO bekrefter mer aktiv støtte til Tyrkias aggresjon:

«Tyrkia har vært ekstremt viktig for å hjelpe oss med å gjøre all fremgang vi har gjort i kampen mot Daesh / ISIS. Og vi må naturligvis fortsette å jobbe, alle NATO-allierte sammen, inkludert Tyrkia, og sørge for at ISIS ikke er i stand, eller Daesh ikke kan komme tilbake. Så vi vil fortsette å samarbeide med Tyrkia, vi vil fortsette å tilby sikkerhetstiltak, og jeg vil fortsette å også samarbeide med de allierte om hvordan vi kan ytterligere styrke vår støtte til Tyrkia.»

Flere, som FNs generalsekretær, har vist til, at COVID-19 og pandemier må bekjempes globalt. Militære aktiviteter svekker pandemi-bekjempelser, og militære budsjetter har svekket helse- og velferdsbudsjetter i lengre tid. Det ser vi i resultater av idag.

I den situasjonen understreker NATO sin kampberedskap. Samtidig blir det ikke så lite patetisk når Jens Stoltenberg/NATO sier: «Så det illustrerer på en måte at militæret, NATOs militære evner kan spille, og faktisk spiller, en viktig rolle i å støtte sivil innsats for å håndtere helsekrisen

Det er en krigers logikk også å fremstå med et menneskelig ansikt i opinionen. En vel dokumentert artikkel (les her: http://natowatch.org/sites/default/files/2020-04/briefing_72_nato_and_covid-19.pdf) viser det faktiske innholdet i NATOs innsatsvilje. «Rask Respons» har tydeligvis ikke vært på agendaen i denne sammenhengen. Og husk USAs, NATO støttede, blokader!

NATOs logikk er at det ikke er noen motsetning mellom bevilgninger til militæret og til helse- og velferd. Tvert imot viste Jens Stoltenberg under pressekonferansen til at «det er en link» (positiv) mellom et stort militærvesen og helse/velferd, siden det militæret er i stand til å støtte det sivile samfunnet. Hallo, alternativet hadde jo vært å ha et helt annet nivå på lokale helsetjenester og beredskap og en helt annen kvalitet og ressurser til global virusbekjempelse.

Med Stoltenbergs uttalelser blir det militær logikk når det sies at: «NATOs allierte har ikke gitt noen oppdaterte anslag på forsvarsutgifter. Og jeg forventer ikke at de gjør det heller..»

Argumenter om, at sivil kriseberedskap er bygget ned for å tilfredsstille NATOs out-of-area» strategi, møter ingen ører på NATO hold. Det er dessverre gode grunner til å tro at målet om økning av militærbudsjettene til 2-% av medlemslands BNP står fast.

Dette skjer samtidig som USA trekker økonomisk støtte til verdens helseorganisasjon (WHO). NATOs sjefsland fører an. Jeg tipper at NATOs uttalelse om at de «Vi koordinerer med verdens Helseorganisasjonen» (for hva det enn måtte være verdt) for en gangs skyld er skrevet uten at Trump har holdt i pennen.

Samtidig viser USAs holdning her at det er ganske naivt å tro på USA/NATO som garantist for noe som helst.

Propaganda og desinformasjon

Denne artikkelen skal egentlig ikke handle om NATOs prioriteringer, men om propaganda og desinformasjon. Det er likevel sånn at NATOS faktiske prioriteringer er et bakteppe for NATOs egen propaganda og hvordan de ønsker å framstå i offentligheten – som ’hjelpende, defensiv og fredsskapende’.

Det er på overtid tid å deskifrere NATOs propaganda

«Vi jobber også enda tettere med allierte og EU for å identifisere, overvåke og eksponere desinformasjon. Og å svare robust.» Svarte Stoltenberg 15.4. etter forsvarsministermøtet.

At NATO nå selv føler at de må gå mer offensivt ut mot kritikk og kaller det «desinformasjon», kan oppfattes som at de innser at selvbildet ikke alltid bli så vel mottatt i offentligheten. Men NATOs svar om at de skal svare «robust» varsler skumle tider. Flere kan lide samme skjebne som Julian Assange. Det blir ganske patetisk når Stoltenberg på pressekonferanser roser «den frie pressen».

Her er det mye å ta tak i.

1. NATOS egen propaganda og desinformasjon.

2. Anklager om at andre driver propaganda og desinformasjon – for å destabilisere NATO.

3. At NATO varsler tiltak for å identifisere, overvåke og avsløre (andres) propaganda og desinformasjon.

NATOs egen propaganda og desinformasjon knytter seg i hovedsak til at de fremstiller seg selv som «hjelpende», «defensiv» og «fredsskapende». Mange tiårs kriger, militær opptrapping, brudd på folkerett og invasjoner for regimeskifter, sier en hel del. «Hjelp» har ført til utallige lidelse og store flyktningestrømmer. Mange rapporter, Wikileaks-avsløringer og øyenvitne-forklaringer har for lengst avslørt propagandaen. USA/NATO har drevet kampanjer med desinformasjon og ’fake news’. Mange husker påstander om Iraks produksjon av kjemiske våpen som påskudd til invasjon i Irak.

Bak propaganden skjuler seg ønske om egen kontroll og innflytelse. Men det sier de selvsagt ikke. Det er en krigers logikk å skylde på andre.

Det militære styrkeforholdet mellom USA/NATO og andre ’fiender’ kan nesten ikke sammenlignes. Bare se på militærbudsjettene. Og er det overhodet en militær logikk bak å ha over 800 amerikanske baser rundt om i verden – til «forsvar».

NATOs praksis er skadende, militært offensiv og krigsskapende – motsatt av hvordan de selv framstiller seg.

Den eneste logikken er å sikre sin egen kontroll og makt. Og da passer det, og er logisk, med påstander om at det er ’fienden’ som driver desinformasjon og propaganda. Uansett om andre kan ha ulike motiver og ikke alltid selv alltid har rent mel i posen.

I tillegg til å framstå som et fredsprosjekt, så ønsker NATO å stå fram som et bolverk mot terrorisme. Legg merke til hvor mange ganger «kamp mot ISIS og Daesh» bli brukt i uttalelser og på pressekonferanser.

En sak er at NATO selv, for tusentalls drepte og flyktninger, selv framstår som terrorister. Men på den andre siden så har det etter hvert blitt kjent hvordan USA indirekte finansierte Al-Qaida; Hvordan IS er støttet opp og fått tilgang til våpen fra NATO-allianseland; At den gode alliansevennen Saudi-Arabia bygger opp sine terroravleggere. Og husk NATO-landet Tyrkias direkte støtte til ISIS med transportkorridorer til Syria, og nå med gjenbruk av ISIS-soldater i frontlinjer i sine kriger.- selvsagt uten at NATO-protester mot sin gode alliert.

Det er en myte at NATO prioriterer kamp mot terrorisme! Det er et skalkeskjul for egen kontroll og dominans.

Lavmål fra NATO!

Dere som leser NATOs nettsider (https://www.nato.int/) vil se at det legges stor vekt på å avsløre andres «myter om NATO». Her framstiller de uten blygsel sine egne svar som «fakta».

Noen ganger må en gni seg i øynene på kvaliteten i NATOs propaganda. På NATOs nettside er det nylig publisert et såkalt «faktaark» med tittel «Russlands topp 5 myter om NATO og COVID-19».

En kan spørre om det går an, med sånt lavmål. Men det illustrerer vel egentlig et velkjent mønster. NATO må prøve så godt de kan å diskreditere sine definerte fiender. Da setter de tydeligvis ingen grenser for egen usaklighet.

Her er ingen konkret kobling til Russland, bortsett fra i overskriften. Men i stedet så vises det til reelle argumenter, som kritisk er reist i debatten fra ulike hold. Bare det å sette merkelappen «Russiske myter» på debatt om militærutgifter går på bekostning av helseutgifter, er mer enn drøy kost.

Vi ser at ulike NATO-land har konkurrert og overbydd hverandre om leveranser av helse- og smittevernutstyr. I NATOs øyne blir en åpenbar påpekning av de enkeltes ’seg-selv-nok’ til en fiendekritikk med ønske om å destabilisere NATO.

I desinformasjonen gjenkjennes en krigers logikk, som dessverre kjøpes servilt av media. Tenk etter. Hvis NATO egentlig er et prosjekt for å sikre egen kontroll og dominans, så kan de jo ikke si det høyt. Det blir nærmest en NATO-livsnødvendighet å skyte mot sine konstruerte eller virkelige fiender.

Noe av de farligste konsekvensene er at kritikk mot NATO uansett kan framstilles som å «gå fiendens ærend». I den sammenhengen er det verdt å minne om en del av NATOs mørke historie som er mye glemt. Noen som husker «Prometheus»-planen, en NATO-kupp plan for Hellas. (Slå opp via Google) Og på 1970-tallet ble det også i Norge gjennomført en rekke øvelser. Øvelsene «Good Heart», «Firm Sand», og «Wintex -73» var alle stabsøvelser i NATO-regi som var rettet mot indre fiender og fagforeninger.

COVID-19 som bakteppe for norsk forsvarsplan

«Vi ser tydeligere stormaktsrivalisering nå.. Det vestlige samholdet, med det verdisettet vi har bygd opp etter annen verdenskrig, blir utfordret.»

Dette sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Dagsavisen 16. april. Og forsvarsministeren peker på at «.. totalforsvaret, det vil si den samlede militære og sivile beredskapen, som et sentralt konsept i denne sammenhengen. Det blir en viktig del av forsvarstenkningen framover,»

Det er et åpenbart poeng at den sivile beredskapen må styrkes. Men logikken svikter når han plasserer dette innenfor en fortsatt NATO-strategi.

Det er vel ganske synlig i våre dager at norsk ’outsourcing’ av sikkerhet og investeringer til F-35 og utenlandsoppdrag svekker nasjonal beredskap.

Pandemien viser betydningen av å ha både lokale, nasjonale forankrede beredskaper og internasjonalt samarbeid utenfor en ramme med ’rivalisering’. Og eksklusive allianser, som NATOs, begrensninger blir synlig.

Det kommer selvsagt en debatt om prioriteringer, planlegging og økonomiske forhold, om privatiseringens virkninger og offentlig sektors behov, i kjølevannet av en krise som dagens.

NATO svarer med sin propaganda og å stemple sånne debatter som «Russiske myter».

Forsvarsministerens svar på ’stormaktsrivaliseringen’ er er å advare mot at «Autoritære regimer sier: Nå ser vi hva et liberalt demokrati fører til. Vesten har spilt fallitt.»

Fornuftig kritikk blir plassert i et fiendebildet. Og svaret er at Norge skal fortsette å være en del av ’stormaktsrivaliseringen’.

Både krigsvirus og COVID-19 må bekjempes. Det er en ’link’, som Stoltenberg sa på pressekonferansen, men den sammenhengen (linken) er at kampen mot stormaktsdominans, og rivalisering må øke.

Hvis det er farlig med en «tydeligere stormaktsrivalisering» så er det jammen på tide at Norge melder seg ut av den.

NATOs framstilling som hjelpende, defensiv og forsvarende, er det største myten av alle!

Stopp NATO!

Geir Hem, 16. april 2020

Obs: Anbefalt lesing om medias servilitet og andre kommentarer rundt NATOs møtet : https://spartakus.no/2020/04/15/nato-og-de-hvite-pennene/

og: http://nytt.hemmelig.org/politikk/nato-svekker-immunforsvaret/

Kategorier: Politikk